2.3.Üniversitenin Yapısı

Dumlupınar  Üniversitesi’nin akademik ve  idari  yapılanması Şekil 1’de  verilmiştir. Detaylı yapılanma şeması Ek 1’de  gösterilmiştir.

Şekil 1. Dumlupınar Üniversitesi örgüt şeması