3.5.Fiziki Yapı

Dumlupınar Üniversitesi, 2002 yılında toplam 141,602 m² kapalı  alana sahipken, kurumun kapalı alanı 14 yıl içinde 399,639 m²’ye, açık alanı ise kamulaştırmalarla birlikte Evliya Çelebi Yerleşkesi  7,541,371 m², Germiyan Yerleşkesi ise 481,727 m²’ye ulaşmıştır. Üniversite yerleşkelerinde eğitim öğretim ihtiyaçlarına bağlı olarak fiziksel yapılanma devam etmektedir. Merkezî hükümetçe genel bütçeden tahsis edilen yatırım ödeneği imkânları dâhilinde devam ederken ilçelerde yer alan yerleşkelerin yapımında  yerel  yönetim ve şahısların önemli katkıları bulunmaktadır.