4.1.Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve Araştırma Merkezleri

Eğitim öğretim hizmeti sunan birimlere ilişkin veriler mevcut  durum  analizi içerisinde yer alan eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili veriler 3.1 bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu bölümde eğitim öğretim hizmeti sunan birimlerin  verimliliklerinin  belirlendiği bir araştırma raporu sunulmuştur.

Dumlupınar üniversitesi bünyesinde yer alan birimler daha çok kurumların verimliliklerini ortaya koymak için kullanılan Veri Zarflama Analizine (VZA) dahil edilmiştir. Analizde yer almayan birimler, belirlenen girdi ve çıktı  değişkenlerine  dair  yeterli veri bulunamadığı için analiz dışı  bırakılmıştır.

Veri  Zarflama  Analizinin  CCR  Modelinin  çıktı  odaklı  analizi  incelenmiş, analiz %100 çalıştırılmış ve birimlere ait verimlilik değerleri elde  edilmiştir.  Sonuçlar,  puan olarak 1 (bir) değerini alan birimlerin belirlenen değişkenlere göre %100 verimliliğe sahip olduğunu göstermektedir. Yukarıdan aşağıya en etkin/verimli akademik birimden, en  az etkin birime sıralama Tablo 6’da verilmiştir. Analizde yer alan 25 birimden 15’inin  belirlenen değişkenler açısından yeterli verimliliğe sahip olduğu,  ancak  10  birimin verimlilik düzeyini yeterince sağlamadığı belirlenmiştir.

Analizde kullanılan girdi değişkenleri; 2015-2016 eğitim öğretim yılında okullarda kayıtlı olan toplam öğrenci sayıları, Akademik olmayan personel sayıları,  Akademik personel sayılarıdır. Çıktı değişkenleri ise; “01.01.2015-01.01.2016” tarihleri  arasında  mezun olan öğrenci sayıları, “01.01.2015-01.01.2016” tarihleri arasında mezun olan öğrencilerin genel ortalamaları, “01.01.2015-01.01.2016” tarihleri arasında okulu bırakan öğrenci sayılarıdır.

Tablo 6. Çıktı odaklı KVB etkinlik değerleri

KVB (karar verme birimi) Sayı
Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1
Eğitim Fakültesi 1
Fen Bilimleri Enstitüsü 1
Gediz Meslek Yüksekokulu 1
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1
Güzel Sanatlar Fakültesi 1
Hisarcık Meslek Yüksekokulu 1
Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1
Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1
Pazarlar Meslek Yüksekokulu 1
Simav Meslek Yüksekokulu 1
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1
Şaphane Meslek Yüksekokulu 1
Simav Teknik Eğitim Fakültesi 1
Tavşanlı Meslek Yüksekokulu 0.9774
İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi 0.8407
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 0.7847
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0.7691
Fen Edebiyat Fakültesi 0.7331
Emet Meslek Yüksekokulu 0.6827
Domaniç Meslek Yüksekokulu 0.6654
Mühendislik Fakültesi 0.6573
Kütahya Sağlık Yüksekokulu 0.5037
Tıp Fakültesi 0.4251

 

Verimlilik   analizi  sonuçlarına  göre,  birimler   için   yapılması   gereken çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Domaniç Meslek Yüksekokulu, Emet Meslek Yüksekokulu, Fen Edebiyat Fakültesi ve Tavşanlı Meslek Yüksekokulu için mezun öğrenci sayısı çıktısında ve ağırlıklı genel not ortalamasında artışa gidilmeli, okulu bırakma oranı ise azaltılmalıdır.
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için kayıtlı öğrenci sayısı girdi değişkeni ve okulu bırakma oranı çıktı değişkeninde azaltmaya, mezun öğrenci sayısında ve ağırlıklı genel not ortalamasında artışa  gidilmelidir.

  • Kütahya Sağlık Yüksekokulu için akademik olmayan personel sayısı ve okulu bırakma oranında azaltmaya, mezun öğrenci sayıları ile ağırlıklı genel not ortalamasında artışa gidilmelidir.

  • Mühendislik Fakültesi için akademik personel sayısında ve okulu bırakma oranında azaltmaya, mezun öğrenci sayısı ile ağırlıklı genel not ortalamasında ise artışa gidilmelidir.

  • Tıp Fakültesinin (girdi ve) çıktıları yalnızca öğrenciler olmadığı ve aynı zamanda hastalar olduğu için, elde edilen rakam ve sonuçlar dikkate alınmadan yorumlanmıştır.