8.1.7.İç Dış Paydaş Memnuniyet ve Beklenti Analizleri

İç ve dış paydaşların memnuniyet düzeylerinin ve beklentilerinin belirlenmesi kurumsal kalitenin geliştirilmesi ve sürdürülebilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu tür çalışmalar, farklı dönemlerde ihtiyaç duyuldukça  yapılmıştır.

İç paydaşlar kapsamında;

  • Öğrenciler,
  • Akademik personel,
  • İdari personel,

Dış paydaşlar kapsamında ise;

  • Halk,
  • İş  dünyası (işletmeler),
  • Sivil toplum kuruluşları,
  • Valilik, Belediye ve diğer kamu kurum/kuruluşları,
  • Mezunlar ele alınmıştır.