8.4.3.Öğrenci ve Akademisyen Hareketlilik Programları

Öğrencilerin ve akademisyenlerin yurtdışı eğitim olanaklarından faydalanmaları, akademik ve sosyal hayatlarındaki görgülerini artırmaları açısından önemli yer tutan Hareketlilik Programları, üniversitemiz bünyesinde Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Bu kapsamda Erasmus+ ve Mevlana yürütülmektedir. Program kapsamında Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,  Almanya,  İspanya,  Fransa, Yunanistan, Hırvatistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Letonya, Makedonya, Portekiz, Polonya, Romanya, İsveç, Finlandiya ve Slovenya’dan toplam 79 üniversite ile Erasmus+ anlaşması bulunmaktadır. Mevlana programı kapsamında ise Arnavutluk, Kazakistan, Çin, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Hindistan, Fas ve Makedonya’da bulunan 15 üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır. Hareketlilik programlarından yararlanan öğrenci  ve akademisyen sayıları yıl bazında aşağıdaki grafiklerde verilmiştir (Grafik 7 ve   8).

Grafik 7. Erasmus Programı ile gerçekleşen hareketlilik sayıları

 

Grafik 8. Mevlana Programı ile gerçekleşen hareketlilik sayıları