8.4.5.Markalaşma

Markalaşma bir üniversitenin dünya üniversiteleri arasındaki sıralamasında önemli etkileri olan bir ölçüttür. Üniversitemiz markalaşma yönünde önemli niteliklere  sahiptir:

  • İngilizce web sitesi,
  • İngilizce ders bilgi paketi,
  • Akademik ve idari personelin yurtdışı ziyaretleri,
  • Uluslararası etkinliklerde ve fuarlarda üniversitemizin  temsili,
  • Yurt dışından üniversitemize yapılan ziyaretler.
  • Üniversitemiz bünyesinde yayınlanan süreli yayınlar (Ek 10).

Mevcut niteliklerin iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için yapılması planlananlar acil eylem planında yer almaktadır  (Bkz:AEP/Ua-1,5,6).