8.4.6.Uluslararasılaşma Aktiviteleri ve Gelecek Projeksiyonu

Uluslararasılaşma kapsamında çok sayıda kongre, sempozyum,  makale,  bildiri,  kitap bölümü, sergi, sanat ve spor vb. etkinliklere katılım sağlanmıştır. Ayrıca aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

  • 2015 yılında Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Türk-Arap Ekonomik Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) tarafından 17 farklı ülkeden konuşmacının katıldığı "Domaniç'ten Dünya'ya Yayılan Barış  Uluslararası Kültür    ve Medeniyeti Sempozyumu" düzenlenmiştir.
  • Porto Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü yetkilileri ile de çift  diploma konusunda görüşmeler devam etmektedir.
  • Ruanda ve Sudan Üniversiteleri ile başlatılan işbirliklerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
  • Üniversitemizde uluslararası proje kapasitesinin geliştirilmesi adına Erasmus+ Programı içerisindeki Ana Eylem 2 ve Ana Eylem 3 Projelerine başvuruya yönelik eğitimler devam etmektedir.
  • Üniversitemiz tarafından Afroavrasya sempozyumu  düzenlenmiştir.

Yapılanların    sürdürülebilirliği    sağlanması    ve    yeni   aktivitelerin    planlanması çalışmaları acil eylem planı uyarınca devam etmektedir  (Bkz:AEP/Ua-7,8,9).