Dumlupınar Üniversitesi Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Remzi GÖREN    Rektör
Prof. Dr. Halis AYDEMİR    Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Kaan ERARSLAN Yabancı Diller Yüksekokulu
İsmail BAYRAM  Genel Sekreter Vekili
Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ  Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. Anıl İÇA  Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. İrfan TERZİ Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Oktay ŞAHBAZ  Dış  İlişkiler Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Niyazi KURNAZ  Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doç. Dr. Adnan ERSOY Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Serhat YALÇINKAYA                            Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇELİKKOL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. R. Serkan ARIK   Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ  İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Yakup ŞENYÜZ Fen Bilimleri Enstitüsü 
Yrd. Doç. Ö. Kutay GÜLER  Güzel Sanatlar Fakültesi
Ekrem YILMAZ   Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Öğretim Görevlisi Eyüp IRGAT  Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Gökhan BOLDO  Öğrenci