2.Kurum Hakkında Bilgiler

Üniversite Adı       : Dumlupınar Üniversitesi

Adresi                     : Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, KÜTAHYA

Telefon / Faks        : (274) 265 20 31   Faks (274) 265 20 13

Web Adresi            : www.dpu.edu.tr

Rektör                     : Prof. Dr. Remzi GÖREN