2.1.Üniversite Tarihçesi

Üniversitemiz, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur. Dört fakülte ve iki enstitünün kuruluşu da aynı kanunda yer almıştır. Daha önce Anadolu Üniversitesine  bağlı olarak faaliyetini sürdüren, Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kütahya Meslek Yüksekokulu üniversitenin çekirdeğini  oluşturmuştur.

Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak 12 Ekim 1974 tarihinde  Kütahya  Yönetim  Bilimleri  Yüksekokulu adı altında kurulmuş ve 4 Aralık 1974 tarihinde  öğretime  başlamıştır.  15 Şubat 1979 tarihine kadar yüksekokul olarak faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihten itibaren Akademi tarafından  Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Daha sonra 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  ile  Kütahya  İdari  Bilimler Yüksekokulu adı altında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari  Bilimler  Fakültesine bağlanmıştır.

27 Haziran 1987 tarih ve 3389 Sayılı Kanuna eklenen bir madde ile Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi haline getirilmiştir.  Okul  son  olarak 3 Temmuz 1992 tarihinden itibaren Dumlupınar  Üniversitesine  bağlı  İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi olarak eğitim öğretim  faaliyetlerini  sürdürmektedir.  Kütahya Meslek Yüksekokulu 1975-1976 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretime başlamıştır. 1982 Temmuz ayında Anadolu Üniversitesine bağlanmıştır. 3 Temmuz 1992 tarihinden itibaren Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

3837 Sayılı Kanunla kurulması öngörülen Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Simav Teknik Eğitim Fakültesi ve Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne ilaveten 06.09.1993 tarih ve 1450 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Tavşanlı ve Gediz Meslek Yüksekokulları açılmış ve 1993-1994 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Yükseköğretim Yürütme  Kurulunun  14.02.1994  tarih  ve 94.5.332 sayılı kararı ile Kütahya ilinin on ilçesi ve Bilecik ilinin dört ilçesinde toplam14 Meslek Yüksekokulu daha açılmıştır. Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan 1996/8655 sayılı protokol gereği Sağlık Yüksekokulu üniversitemiz bünyesine  katılmıştır.

14.04.1999 tarih ve 23666 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararla üniversitemiz bünyesinde Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakültesi açılarak, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu haline getirilmiştir. 2005-2006 eğitim öğretim yılında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu eğitime açılmıştır. 24.05.2006/10493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. 5662 Sayılı Kanunun 7. Maddesi uyarınca 29.05.2007 tarihinde Bilecik Üniversitesi kurulmuş; bir fakülte ve dört meslek  yüksekokulu  Üniversitemizden  ayrılmıştır.

Haziran 2016 tarihi itibariyle üniversitemiz bünyesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Simav Teknoloji Fakültesi ve Simav Teknik Eğitim Fakültesi olmak üzere  11  fakülte; Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Tavşanlı Turizm Yüksekokulu  ve  Yabancı  Diller  Yüksekokulu  olmak üzere 5 yüksekokul; Fen Bilimleri Enstitüsü,  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü,  Sağlık  Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü ayrıca Kütahya, Tavşanlı, Simav, Gediz, Emet, Hisarcık, Domaniç, Altıntaş, Şaphane,  Pazarlar  Meslek  Yüksekokulları olmak üzere 17 meslek yüksekokulu bulunmaktadır.  Diş  Hekimliği Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve üç meslek yüksekokulunda henüz eğitim öğretim verilmemektedir. Lisansüstü, lisans ve önlisans olmak üzere toplam 53617 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitemizden bugüne kadar toplam 105 binin üzerinde öğrenci mezun olmuştur.