3.4.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Üniversitemizde 17800 m2 kapalı alana sahip bağımsız merkezi bir kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanede bulunan kitap sayısı 2016 yılı itibarıyla 106782 adettir. Bunun yanı sıra GEKOP (görme engelli kütüphaneleri ortak platformu) üyesi olan kütüphanemizde, altmış bini aşkın kitap görme engellilerin hizmetine sunulmaktadır.

Merkez yerleşkeleri 100 Mbps, diğer yerleşkelerde 2 Mbps bant  genişliğine sahip ağ bağlantısı ile mevcut tüm bilgisayarlara internet erişimi sağlanmaktadır. TÜBİTAK-ULAKBİM’in yürüttüğü yüksek başarımlı hesaplama projesine dâhil olan üniversitemiz 26 adet fiziksel, 80 adet sanal sunucu ile üniversite içi ve  dışındaki yüksek işlem gücü gerektiren projelere hizmet vermektedir. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde kablosuz internet hizmeti verilmektedir. Üniversitemizde  toplam  33 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda bulunan 1700 adet bilgisayar ile öğrenciler bilgisayar derslerini görmekte, dersleri dışında da araştırma imkânı bulabilmekte, ortalama 30 öğrenciye bir bilgisayar düşmektedir. Merkezi kütüphanede öğrencilerin çalışması için 24 saat açık   çalışma salonu  bulunmaktadır.