5.1.Araştırma Merkezleri

Dumlupınar Üniversitesi’nde araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 2547 sayılı Yasanın 7. maddesine göre, 24 Araştırma ve Uygulama (UYGAR) Merkezi ile yürütülmektedir. Tüm araştırma merkezleri yönetmeliklere göre yapılandırılmış, her merkezin amaçları, organizasyon şeması ve faaliyet alanları  yönergelerle  belirlenmiştir. Araştırma merkezlerinin bir kısmı yakın bir tarihte aktif hale getirildikleri ve kurumsallaşma çalışmalarını tamamlamadıkları için istenilen üretkenlikte çalışmamaktadırlar. Ayrıca bu merkezlerin ve onların faaliyetlerinin tüm paydaşlara yaygınlaştırılması için DPÜ web sitesinde bir bölüm oluşturulmuştur.

Araştırma merkezlerinin kurulması ve belirli  imkânların sağlanması ile  birlikte, AB, TÜBİTAK, BAP ve Bakanlıklar desteğiyle üniversitenin araştırma ve geliştirme projelerinde de belirgin bir artış olmuştur. Bu merkezler, öncelikli olarak üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek için kurulmuş olmakla birlikte, aynı zamanda topluma da hizmet vermektedir. Araştırma merkezlerine ait ayrıntılı bilgiler araştırma geliştirme (ARGE) bölümünde yer almaktadır.