6.Swot (GZFT) Analizi

6.1.Güçlü Yönlerimiz

Büyük ve fiziki genişlemeye elverişli yerleşke
Güncel teknolojik altyapı
Genç ve dinamik akademik kadro
Aktif öğrenci toplulukları
Eğitim odaklı üniversite

6.2.Zayıf Yönlerimiz

Üniversite dış paydaş etkileşimi
Devam devamsızlık
Bologna entegrasyonu
Öğrenci sayısı
Araştırma geliştirme faaliyetleri

6.3.Fırsatlar

Termal ve yeraltı kaynakları
Güvenli ve huzurlu öğrenci şehri
Büyük şehirlere yakınlık
Şehir merkezine yakınlık
Ulusal ve uluslararası hareketlilik

6.4.Tehditler

Öğrenci kontenjanları
Bölge üniversitesi olma
Şehir ile ilgili algı