7.1.Misyon

“Dumlupınar Üniversitesi, «Kuruluş ve Kurtuluş» mücadelesinin verildiği kentin üniversitesi olma sorumluluğu ile;

  • Araştırmacı, üretken, sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli geliştiren, çevreye ve topluma duyarlı, yenilikçi, etik değerlere bağlı  erdemli bireyler yetiştirmeyi,
  • Disiplinler arası çalışma kültürüyle bilim, sanat,  kültür, sağlık ve spor alanlarına  katkı sağlayan nitelikli araştırmalar yapmayı,
  • Kurumsal yönetim anlayışına sahip olmayı,
  • Kentin, bölgenin ve ülkenin yaşam kalitesini artırıcı hizmet ve çözümler sunmayı kendisine görev edinmiştir.”