7.3.Temel Değerler

  • Bilimsellik
  • Akademik Özgürlük
  • Nitelikli İnsan Yetiştirmek
  • Yaşam Boyu Öğrenme
  • Sürdürülebilir Kalite
  • Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık
  • Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
  • Adillik
  • Çevreye Duyarlılık