8.Kurumsal İç Değerlendirmeye Yönelik ve İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar