8.1.2.Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Dumlupınar Üniversitesi’nde tüm ders ve içerikleri Bologna süreci kapsamında oluşturulmuş olup Haziran 2016 tarihi itibariyle güncellenmiştir  (Bkz:AEP/Eğt-4).

Dumlupınar Üniversitesi’nin aktif müfredatını oluşturan tüm dersler için ders öğrenme çıktıları belirlenmekte olup, bu çıktıların  dikkate  alınmasında öğretim elemanları ve akademik birimler arasında farklılıklar gözlenmektedir.  Eğitim  öğretim  kalitesini artırmak için dersin amacı, içeriği, gerekçesi, öğrenme çıktısı, ders akışları ve program çıktısına katkılarına yönelik soru-cevap analizleri ve sınav raporu hazırlanması tavsiye edilecektir.

Kalite Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda ölçme değerlendirme konusunda, öğrenme çıktıları dışında bazı başka aksaklıklar tespit edilmiş ve ilk olarak bu aksaklıklara odaklanılmıştır. Öncelikli olarak Güz ve Bahar döneminde alınan ders notları   ile Yaz Okulu ders notları arasında ölçme ve değerlendirme açısından  istatistiksel  farklılıklar olduğu görülmüş, bölümler bu konu hakkında  uyarılmıştır.  Öğrenci  Bilgi Sistemi aracılığıyla takibi sağlanacaktır. Bunun yanında iç paydaş  geri  bildirimi  kapsamında ele alınmış olan ders değerlendirme anketleri de bu konuda iyileştirme mekanizması olarak değerlendirilecektir.

Derslere devam konusunda birim, öğretim elemanı ve öğrenci kontenjanlarının fazla olmasından dolayı bir takım sorunlar yaşandığı görülmüş olup yönetmelik değişikliğinin  yanı sıra idari ve teknik uygulamalarla sorun giderilmeye çalışılmaktadır  (Bkz:AEP/Eğt-6).