8.1.4.Eğitim Öğretim Kadrosu

Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere 1241 akademik personel görev yapmaktadır. Akademik personelin birimlere ve cinsiyete  göre dağılımı Tablo 7  ve 8’de verilmiştir.

Tablo 7. Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Birimlere Göre  Dağılımı.

 

 

Profesör

 

Doçent

 

Yardımcı doçent

 

Araştırma görevlisi

 

Okutman

 

Öğretim görevlisi

 

Uzman

 

Toplam

35.Madde Kapsamında Personel

0

0

0

97

0

0

0

97

Ağız, Diş Sağlığı UAM Müdürlüğü

0

1

6

0

0

0

0

7

Altıntaş  Meslek Yüksekokulu

0

0

3

0

1

11

0

15

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1

4

12

11

3

3

0

34

Çavdarhisar  Meslek Yüksekokulu

0

0

1

0

0

0

0

1

Domaniç Meslek Yüksekokulu

0

0

0

0

0

7

0

7

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

0

1

0

4

0

0

0

5

Eğitim Fakültesi

3

11

36

30

3

1

0

84

Emet Meslek Yüksekokulu

0

0

1

0

0

11

0

12

Fen Bilimleri Enstitüsü

1

0

1

2

0

0

0

4

Fen Edebiyat Fakültesi

18

24

46

27

1

4

3

123

Gediz Meslek Yüksekokulu

0

1

0

0

2

20

0

23

Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

0

1

0

0

0

2

0

3

Güzel Sanatlar Fakültesi

1

3

13

10

1

10

0

38

Hisarcık Meslek Yüksekokulu

0

0

2

0

0

8

0

10

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

15

13

38

53

1

1

1

122

İlahiyat Fakültesi

0

0

14

4

0

6

0

24

Kütahya Sağlık Yüksekokulu

0

0

13

25

0

4

0

42

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

0

0

10

0

3

27

0

40

Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

0

2

6

0

4

43

0

55

Mimarlık Fakültesi

1

0

0

3

0

1

0

5

Mühendislik Fakültesi

13

22

47

51

0

1

0

134

Pazarlar  Meslek Yüksekokulu

0

0

1

0

1

7

0

9

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1

0

0

0

0

0

0

1

Sağlık Yüksekokulu

0

1

0

0

0

0

0

1

Simav Meslek Yüksekokulu

0

1

1

0

1

18

0

21

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

0

0

1

0

0

3

0

4

Simav Teknik Eğitim Fakültesi

0

0

0

2

1

1

0

4

Simav Teknoloji Fakültesi

1

3

10

7

0

0

0

21

Sosyal Bilimler Enstitüsü

0

1

0

5

0

0

0

6

Şaphane Meslek Yüksekokulu

0

0

1

0

0

8

0

9

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu

0

0

3

0

3

18

0

24

Tavşanlı Turizm İşl.ve Otelcilik Yüksekokulu

0

0

4

1

0

2

0

7

Tıp Fakültesi

12

8

71

55

0

1

0

145

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

0

4

7

5

1

3

0

20

Yabancı Diller Yüksekokulu

0

0

0

0

40

0

0

40

Genel Toplam

71

104

351

394

71

233

17

1241

Not: Haziran 2016 tarihli güncel verilerdir.

Tablo 8. Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personelinin Cinsiyete Göre  Dağılımı

Öğretim elemanı

Erkek

Kadın

Toplam

Profesör

65

6

71

Doçent

81

23

104

Yardımcı Doçent

235

116

351

Araştırma Görevlisi

168

226

394

Öğretim Görevlisi

171

62

233

Okutman

28

43

71

Uzman

8

9

17

 

2015-2016  Akademik Yılı Bahar  yarıyılında  toplam  766  öğretim elemanı  haftalık 23.110 saat derse girmiştir. Buna göre öğretim elemanları haftalık olarak ortalama 30,2 saat derse girmiştir. Bu yarıyılda öğretim elemanlarının, 8 bölümde ortalamanın üzerinde, 21 bölümde ise altında ders yükü üstlendiği görülmektedir. Buna ilişkin yapılması gerekenler eylem planında açıklanmıştır (Bkz:AEP/Eğt-4).

Akademik kadronun atanma ve yükseltilme süreçlerinde yasal mevzuat ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde hareket edilmektedir. Benzer şekilde kurum içi ve kurum  dışı ders görevlendirilmelerinde de ilgili yasal süreçler izlenmektedir.

Eğitim öğretim kadrosunun performanslarının izlenmesi konusunda geçmiş dönemlerde anketlerden yararlanılmış, geçerli ve güvenilir  veriler  elde  edilemediği kanısıyla uygulamaya son verilmiştir. 2016-2017 akademik yılı için daha işlevsel bir geribildirim  sistemi  oluşturmak  ve  bu  sistemin  Öğrenci  Bilgi  Sistemiyle  uyumlu hale getirilmesi amacıyla bir komisyon kurulmuştur. İlk çalışmalar 2016-2017 akademik yılında uygulanacaktır. Uygulanacak anket çalışmasından elde edilecek bulgular eğitim öğretim kalitesinin  artırılmasında bir girdi olarak kullanılacaktır  (Bkz:AEP/Eğt-4,10,12).