8.1.5.Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Tüm akademik birimler eğitim öğretim süreçlerini destekleyecek ve etkinliğini artıracak yeterli ve uygun donanıma sahip öğrenme ortamlarını (derslikler, laboratuvarlar, atölyeler, klinikler, sergi alanları, bireysel çalışma alanları vb.) sağlamaktadır. Dersliklerin büyük bir kısmında, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında projeksiyon ve benzer donanımlar bulunmaktadır. Üniversite bünyesinde sürdürülen eğitim süreçlerinde teknolojinin kullanımı artan biçimde teşvik edilmektedir. Farklı birimlerde pek çok tematik laboratuvar eğitim süreçleri için alt yapı oluşturmaktadır.

Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlaması konularındaki çalışmalar akademik birimler ve öğrenci toplulukları tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öğrenci ve işverenleri buluşturmak amacıyla DPÜ Kariyer  Günleri  düzenlenmektedir.  Gerek staj ve işbaşında eğitim gibi uygulamalar gerekse üniversite sanayi işbirliği protokolleri ile öğrencilerin mesleki alanlarda deneyim ve öğrenme kaynakları çeşitlendirilmektedir.

Üniversite yerleşkelerinde içerisinde  öğrencilerin  kullanımına  yönelik  yemekhane ve kafeteryalar (tüm yerleşkelerde), yurtlar, spor alanları  (halı  sahalar,  tenis  kortu, basketbol ve futbol sahaları, olimpik yüzme havuzu, tırmanma duvarı, tartan pist, tam donanımlı kapalı spor salonu, bisiklet yolları) bulunmaktadır. Ayrıca müzeler (Ahmet Yakupoğlu Müzesi, Seyitömer Höyük Arkeolojik Kazıları Müzesi, Gülsen Güzen Çini Eserleri Sergisi) DPÜWEBTV, Radyo Dumlupınar gibi teknolojik donanıma sahip grup ve bireysel çalışma alanları vb. tesis ve altyapı mevcuttur. Öğrencilerin yaklaşık %12’si (6500 öğrenci) Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda barınmaktadır. Ayrıca merkez  yerleşke içinde Üniversite tarafından işletilen 500 yataklı kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Tüm yerleşkelerde kablosuz internet hizmeti mevcuttur. Üniversite Kütüphanesi’nde öğrencilerin kullanımı için açık ve özel çalışma alanları bulunmaktadır. Kütüphanede 112.261  adet  güncel  kitabın  yanı  sıra  250.000  üzerinde  elektronik  kitap  bulunmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi’nin 31 adet veri tabanına aboneliği bulunmaktadır.  Haziran  2016  verilerine göre kütüphanenin aktif kullanıcı sayısı 70.177  kişidir.

Dumlupınar Üniversitesinde 98 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. 2015  yılı  içerisinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kontrol ve  koordinatörlüğünde  23  sportif, 13 sanatsal ve 308 sosyal ve kültürel içerikli olmak üzere toplamda 344 etkinlik düzenlenmiştir. Bu faaliyetler için toplamda 1.470.438,00 TL bütçe  ayrılmıştır.

Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler için hali hazırda var olan yasal düzenlemeler çerçevesinde Üniversite genelinde erişilebilirlik konusunda  hem  işlevsellik  hem  de kullanıcı dolaşımı açılarından gerekli önlemler alınmış ve  erişilebilirliği  artırıcı  uygulamalar yapılmıştır. Bunun yanında görme engelli öğrenciler  ve  öğretim elemanları için GPS takip sistemi ve sesli navigasyon sistemi gibi projeler de sürdürülmektedir. Bu doğrultuda özellikle 10 yıldan daha eski yerleşke yapıları gerekli  düzenlemelerin  bir  kısmına uyumlu olmaması en büyük engeli oluşturmaktadır. Yabancı öğrenciler içinde İngilizce yönlendirmelerde eksikler bulunduğu tespit edilmiştir. Buna ilişkin yerleşkeler genelinde iyileştirmeler planlanmıştır (Bkz:AEP/Eğt-3).