8.1.6.Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

Güz ve bahar yarıyıllarında ve yaz okulunda açılacak dersler, ders kontenjanları, grupları ve haftalık ders programlarına ilişkin düzenlemeler ve ders görevlendirmeleri  meslek yüksekokullarında müdürlük tarafından, fakülte ve yüksekokullarda ise ilgili bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenmektedir. Üniversitemiz birimlerindeki bölüm kurulları ya da eğitim komisyonları, her eğitim öğretim yılı öncesinde senelik müfredatı, mevcut akademik ve fiziki koşulları dikkate alarak programları gözden geçirmektedir. Derslik tahsisleri ilgili birim idareleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Programlar, her eğitim öğretim yılı planlaması öncesinde, ilgili birimlerde bölüm kurulları ya da eğitim komisyonları tarafından yıllık müfredat, mevcut akademik ve fiziki  koşullar  dikkate  alınarak gözden geçirilmektedir.

Programlar, mesleki gelişmeler, ülkemiz, bölgemiz ve akademik öncelikler göz önünde bulundurularak güncellenmektedir. İç ve dış paydaşların memnuniyet ve beklenti analizleri  yapılmış olup,  programların  güncellenmesinde  de  paydaşların  görüşleri dikkate alınacaktır (Bkz: İç  ve Dış  Paydaş  Analizi). Memnuniyet ve beklenti analizleri  2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren düzenli hale getirilecektir  (Bkz:AEP/Eğt-5,7,9,12).

Yeni başlanan “mezun bilgi takip sistemi” aracılığıyla mezun olan öğrencilerin işe yerleşme oranları, işlerindeki pozisyon ve kariyer gelişimleri incelenecektir. DPÜPortal üzerinden faaliyet gösteren mezun bilgi takip sisteminin işveren ve mezunların bir araya getirildiği platforma dönüştürülmesi planlanmış olup, 2016-2017 akademik yılında çalışmalara başlanacaktır (Bkz:AEP/Arge-5).