8.3.3.Kurum Dışında Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi

8.3.3.1.Kurum Dışından Alınan Mal ve İdari ve/veya Destek Hizmetlerinin Tedarik Süreci

Kurum dışı alım gerektiren mal ve hizmetler, DMO, ihale  usulleri  ve  doğrudan temin usulü ile yapılmaktadır. Yapılan alımlar, 4734 sayılı Kamu  İhale  Kanunu,  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Yönetmelikleri kapsamında prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Satın alma sürecinden sonraki aşama, mal veya hizmetin Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında teslim alınmasıdır. Bu teslim alma aşamasında gelişen teknoloji ve kullanılan bilgi sistemleri vasıtasıyla, mal veya hizmetlerin kontrolü hem elektronik ortamda hem de fiziki ortamda  sağlanmaktadır.

Ancak teknik şartnamelerin gereken içerik ve yeterlikte olmadığı, gizliliğin korunamadığı durumlarda süreçte sorunlar yaşanabilmektedir. Olası sorunların önüne geçilmesi amacıyla idari bazı tedbirler öngörülmüştür  (Bkz:AEP/Ys-7,14).

8.3.3.2.Kurum Dışından Alınan Mal ve Hizmetlerin Uygunluğu, Kalitesi ve Sürekliliğinin Güvence Altına Alınması

Alınan mal ve hizmetlerin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonları tarafından denetlenmektedir. Uygunluk kalite ve süreklilik, satın alma sürecinden, mal veya hizmetin yararlanılması ve tüketim ömürlerinin bitimi yada  hizmetlerin  sona  ermesi sürecine kadar geçen sürede kontrol mekanizmaları ile  sağlanmaktadır.