8.4.Uluslararasılaşma

Eğitim öğretim etkinliklerini sınır ötesine taşıma ve bu alanda kabul görme olarak tarif ettiğimiz uluslararasılaşma, şimdilerde ve gelecekte  yükseköğretimin  ana  unsurlarından biri olmaya devam edecektir. Yükseköğretim Kurulu da uluslararasılaşmayı, Türkiye yükseköğretiminin bugünü ve yarınları için olmazsa olmaz bir süreç olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle; Dumlupınar Üniversitesi olarak, uluslararasılaşma eğiliminin Türkiye yükseköğretiminin gelecek vizyonu içerisinde  merkezi  bir  yerde olmasını sağlayacak mekanizmaları oluşturmak, Türkiye’nin dünyadaki konumuna uygun, ekonomik ve dış politika hedefleriyle uyumlu bir seviyeye çıkarmak, uzun vadeli başarısı  için ülke içinde kurumsallaşmasını ve dünyada markalaşmasını  sağlayacak  önlemleri  almak, çok boyutlu ve çok taraflı bir politikayı konunun bütün paydaşlarıyla entegre bir şekilde yürütebilmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedefler çerçevesinde  alınması  gereken  önlemler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası hareketlilik sayısını  artırmak,
  • Akademik araştırmalarda uluslararası işbirliklerini artırmak,
  • Asya, Afrika gibi yeni bölgelere açılmak,
  • Üniversitemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim elemanı sayısını artırmak.

Dumlupınar Üniversitesi dünyanın dört bir yanında bulunan araştırma merkezleri ve üniversiteler ile bilimsel tabanda olası ortaklıklar kurmak suretiyle yeni  bilimsel  bakış  açıları kazanmak, bilgi paylaşımını artırmak ve potansiyelleri ortaya çıkarmayı uluslararasılaşma hedefi olarak görmektedir. Uluslararası platformda aynı dili konuşmak adına DPÜ Bologna Sürecine ve Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemine girmiş ve böylelikle Avrupa Standartlarında eğitimin gerektirdiği şartlar  sağlanmıştır.