8.4.2.Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Ülkemizde yaklaşık 55.000 yabancı uyruklu öğrenci bulunmakta olup, çoğunluğunu Azerbaycan ve Türkmenistan’dan gelen  öğrenciler  oluşturmaktadır.  Üniversitemizde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik olarak bu öğrencilerin üniversitemize kabul süreci, entegrasyonu, Türkçe öğrenmeleri ile ilgili yapılması gereken çalışmalar eylem planına alınmıştır (Bkz:AEP/Ua-1,2,3,4).