8.4.4.Uluslararası Projeler

Uluslararası projeler, bir üniversitenin farklı sektörlerle bir araya gelmesini ve problemlere uluslararası çözümler üretilmesine olanak sağlayan ortaklıklardır. Dumlupınar Üniversitesi uluslararası ilişkilerini geliştirmek için ve bilimsel çalışmalarına yeni boyutlar kazandırmak için yeni projelere ortaklığını sunmuş ve bununla beraber bazı projelerin de hazırlanma sürecini gerçekleştirmiştir.

  • Bilgi Güçtür Yaş Önemli Değildir Projesi İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya’da üniversiteler ve üniversitemiz ortaklığı ile ve Polonya’nın önderliğinde kabul gören bir AB Ana Eylem 2 Projesidir. Proje Kapsamında 50 yaş üstü bireylere yönelik bir “yetişkin üniversitesi” DPÜ bünyesinde kurulacaktır.
  • Quilmes Ulusal Üniversitesi (Arjantin) tarafından sunulan ve Arjantin  Eğitim Bakanlığı tarafından fonlanan projeye Sur Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi 23.11.2015 tarihinde ortak olmuştur. Proje Kapsamında iki ülke  arasında personel  ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirilecek ve eğitimin okyanus aşırı bir boyutta ele alınması sağlanacaktır.
  • New Horizons Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu, Uşak Üniversitesi Koordinatörlüğünde TR33 bölgesinde yer alan Celal Bayar Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi ortaklığı  ile oluşturulmuştur ve AB tarafından 4 yıllığına akredite olmuştur. Konsorsiyum kapsamında 2015-2016 dönemi için 91 öğrenci stajı ve 8  personel  eğitim  alma  hareketliliği öngörülmektedir.
  • Anadolu Staj Konsorsiyumu; Batı Anadolu’da yer alan dört üniversitenin (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi) ve bir sanayi odasının (Eskişehir Sanayi Odası) ortaklığı  ile oluşturulmuş AB fonları ile desteklenmiş ve 24 ay süre ile 60 hareketliliğin gerçekleştirilmesini hedefleyen bir konsorsiyumdur. Konsorsiyum kapsamında yükseköğretim kurumları ve sanayi sektörleri arasında bir bağ kurulacak ve mezunların iş piyasalarına girmeden yurtdışında farklı iş disiplin birikimini almaları ile daha zengin bir iş gücü ortaya çıkarılacaktır.
  • Demokrasi Şöleni Projesi; bir Merkezi Finans Projesi olup Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2014 yılında gerçekleştirilmiştir.
  • Type Cast Projesi; Madde bağımlılığının seramikle tedavisi amacıyla Seramik ve Cam Bölümü (Güzel Sanatlar Fakültesi) tarafından 2013-2016 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.